profile klas

Profile klas

 

Prowadzimy nabór do klas:

 

Klasa

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone

Przedmiot rozszerzony  
do wyboru 

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty dodatkowe

Możliwa kontynuacja nauki na następujących kierunkach studiów

Klasa prawniczo - dziennikarska

język polski historia
 język angielski

 

wos

lub

II język obcy

 do wyboru

(niemiecki, włoski, hiszpański)

przyroda

elementy filozofii

prawo, historia, terapia zajęciowa, socjologia, dziennikarstwo, politologia, filmoznawstwo i wiedza
o nowych mediach,
historia sztuki,
zarządzanie kulturą
i  mediami, filologia polska

Klasa pedagogiczno - psychologiczna

język polski

II język obcy

biologia

-

historia

i społeczeństwo

podstawy psychologii

i pedagogiki

elementy filozofii

pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, fizjoterapia

Klasa medyczna (biologiczno -chemiczna)

biologia
chemia

matematyka

-

historia

i społeczeństwo

podstawy technologii laboratoryjnej

edukacja zdrowotna

koło biologiczne poszerzone
o elementy anatomii,
kurs pierwszej pomocy

medycyna, psychologia, farmacja, dietetyka, inżynieria chemiczna, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo, analityka medyczna, lekarsko-dentystyczny, weterynaria

Klasa matematyczna
z elementami ekonomii

matematyka geografia

język angielski

 

informatyka
 lub

II język obcy

do wyboru

(niemiecki, włoski, hiszpański)

historia

i społeczeństwo

 

koło młodych przedsiębiorców,

koło matematyczne

zarządzanie, ekonomia, budownictwo, energetyka, elektronika, mechatronika, robotyka, towaroznawstwo, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, geologia

Klasa językowo - turystyczna

geografia

 język angielski

II język obcy

-

historia

i społeczeństwo

geografia turystyczna konwersacje językowe

 

konwersacje językowe (zajęcia z native speakerem)

turystyka i rekreacja, marketing i zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka międzynarodowa, geologia, geografia