GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik

Sekretariat Liceum: Agata Piotrowicz
        
 

Wychowawcy klas:
Klasa 3: mgr Ewa Skibińska

 

Wykaz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

 

Lp. Nauczyciel

Stanowisko/

realizowane zajęcia edukacyjne

1. Laura Werner  j. polski
2. Renata Smajek pedagog szkolny
3. Colombo Annalisa j.włoski
4. Główczyk Anna historia/wos
5. Kasprzyk Wanda j. polski
6. Kotniewicz Monika geografia/ turystyka
7. Loska Magdalena j. angielski
8. Różowicz Katarzyna chemia
9. Rachwał Czesław religia
10. Romanik Barbara fizyka
11. Skibińska Ewa matematyka
12. Sobczyk Bogumiła wychowanie fizyczne
13. Tlałka Ewa biologia
14. Wach Artur wychowanie fizyczne
15. Wodecka-Koterwa Kinga j. niemiecki